Na začátku druhé poloviny 17. stol. Neměla městská rada žádné prostory, které by mohly sloužit radním pro správu města. Radní se scházeli na jednání
v domě purkmistra nebo v domě některého z konšelů. V domě purkmistra pak byla uložena úřední lejstra, výsadní listiny, pečetidla a další. V roce 1669 zemřel sedlák Libentolar a dům na náměstí byl na prodej, radní požádali o souhlas náchodskou vrchnost, a dům s přilehlými pozemky zakoupili – celkem 42 korců polí a luk. Dům byl chatrný, museli jej rozbourat a na jeho místě postavili radnici.

Stará radnice čp. 30 na náměstí byla vystavěna v letech 1677-78. Na stavbě se podíleli stavitel Kašpar Klopt z Hradce Králové, tesař Martin Kocián z Úpice a náchodský malíř Jan Dedinger. Jednopatrovou radnici s dvěma arkádami v přízemí a věžičkou s hodinami vystavěli v raně barokním stylu. Malá komora v přízemí byla používána jako sklad soli. Za radnicí byly kdysi chlévy a kolny. Budova se několikrát opravovala a celkový vzhled se postupně měnil. Nová věž byla vystavěna v roce 1752. Rozsáhlá přestavba budovy byla zahájena za purkmistra Antonína Nyklíčka roku 1822 a trvala několik let. Znak
a letopočet „MCCXLI“ byl domalován dodatečně až roku 1859 a má připomínat starou pověst o vpádu Tatarů do města v roce 1241. Budova nebyla využívána jen k úředním účelům, do roku 1863 sloužila část radnice dokonce jako hostinec, v prusko-rakouských válkách jako lazaret a v letech 1868 až 1876 jako škola. Poté zde sídlil okresní soud. V letech 1933 dostalo dvě místnosti městské muzeum. Při dalších architektonických úpravách byly zpřístupněny sklepy a byl také obnoven původní, náhodně objevený dřevěný kazetový strop. Při generální opravě v roce 1957 byla nově postavena
v původním slohu barokní věž.

Městské muzeum získalo celou Starou radnici v letech 1961-62. V roce 1993 zde byly instalovány obrazy Julie Winterové-Mezerové, která se věnovala malování květin a podkrkonošské krajiny. Vznikla tím galerie nazvaná po autorce, úpické malířce Julii Winterové-Mezerové. V muzeu je v prvním patře také národopisná místnost a expozice rodiny Čapkovy, která připomíná její sedmnáctiletý pobyt v Úpici v letech 1890-1907. Na věži radnice se dochovaly vzácné hodiny z roku 1665, jedny z nejstarších v Čechách. Ve sklepní části jsou umístěny artefakty z nedalekého hradu Vízmburk. V současné době je budova muzea a galerie J. W. Mezerové centrem výstavní a přednáškové činnosti v Úpici.